HỖ TRỢ GỌI NGAY

0906 910 589 - 0906 917 868

ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG

52 Phan Huy Thực Phường Tân Kiểng.Quận 7

Nho Mỹ xanh

SKU: 8910000000486
Liên hệ
Nho xanh không hạt Mỹ được trồng tại nơi có khí hậu ôn đới nơi không khí khô và nhiều nắng. Bởi như thế mới không bị sâu bệnh tấn công và tạo điều kiện phát triển ra quả nho ngon nhất.

Thông tin chi tiết

Suy huỳnh ngọc suy

1. Xu?t x? : M?

2. ??c ?i?m : 

 • Nho xanh không h?t qu? thuôn dài, to, v? m?n, tr?n bóng và có màu h? phách b?t m?t
 • Không có h?t và r?t m?ng n??c.
 • V? r?t m?ng và không b? chát.
 • V? ng?t thanh mát ch?y t? ??u l??i ??n t?n c?,có v? h?i chua.

3. Dinh d??ng và s?c kh?e :

 • Nho xanh có tác d?ng ng?n ch?n hình thành c?c máu ?ông có hi?u qu? h?n Aspirin, gi?m cholesterol trong máu, gi?m ng?ng t? ti?u c?u.
 • Nho xanh không h?t t??i có nhi?u Calium và s?t giúp duy trì s?c kh?e, t?t cho tim m?ch và ng??i b? ti?u ???ng.
 • Làm gi?m m?t nh?c ngay l?p t?c b?i s? thanh mát, nhi?u n??c giúp thanh l?c c? th?.
 • R?t t?t trong vi?c phòng ch?ng ch?ng táo bón, thông ti?u, l?i m?t
 • ?n nho xanh hàng ngày giúp phòng ch?ng c?m l?nh
 • Ch?ng lão hóa, ng?n ng?a ?au tim...

4. Cách b?o qu?n :

 • Nho mua v? r?a s?ch, ?? ráo n??c.

 • B?o qu?n l?nh có nhi?t ?? t? 0-4 ?? C ?? ??m b?o giá tr? dinh d??ng không thay ??i.

 • Nên c?t ra thành nhi?u nhánh nh?.

5. Công d?ng làm ??p : tr? m?n, làm m? v?t thâm...

6. Cam k?t bán hoa qu? Nh?p kh?u c?a công ty Thành Nghi?p Phát :

Trái cây tÆ°Æ¡i TNP (Thành Nghi?p Phát) t? hào là m?t trong nh?ng công ty cung c?p trái cây n?i và ngo?i nh?p UY TÍN - CH?T L??NG - T??I NGON t?i VN.

 • Hoa qu? luôn ???c ??m b?o ngu?n g?c xu?t x? (luôn có gi?y ch?ng nh?n ngu?n g?c nh?p kh?u).
 • Hoa Qu? luôn ??m b?o v? sinh An toàn th?c ph?m ( luôn có gi?y ch?ng nh?n VSATTP)
 • Giá r? t?i Tp.HCM và trên toàn qu?c (vì là ??n v? nh?p kh?u l?n và tr?c ti?p t? nhà cung c?p )
 • Là ??i tác chính th?c trung tâm th??ng m?i th?c ph?m, các t?p ?oàn khách s?n, nhà hàng l?n.
 • Cung c?p ?a d?ng các lo?i trái cây khác nhau và các d?ch v?.
 • Chính sách giao hàng t?t nh?t có l?i cho khách hàng.
 • ???c ??i tr? hàng l?i/h?ng
 • Là h? th?ng công ty ? Tp.HCM có kho l?nh ??t tiêu chu?n ?? b?o qu?n hàng hóa.
 • Có chính sách ?u ?ãi l?n cho khách hàng thân thi?t.

Xin vui lòng ??t hàng qua HOTLINE : 0906 910 589 - 0906 917 868 (Ch? Trang)

ho?c Giao d?ch tr?c ti?p t?i : 52 Phan Huy Th?c Ph??ng Tân Ki?ng, Qu?n 7

Website : http://traicaytuoitnp.com

Fanpage : https://www.facebook.com/Trái-cây-tÆ°Æ¡i-TNP-108240087468260

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH TM TNP

Địa chỉ: 52 Phan Huy Thực,Phường Tân Kiểng,Quận 7

Điện thoại: 0906 910 589 - 0906 917 868

Email: thanhnghiepphat@gmail.com

Sản phẩm cùng chuyên mục

0